Markaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről – egészen 1999. évig visszanyúlóan – igényként jelentkezett, hogy Szent István emlékének ápolása céljából a jelentőségéhez méltó, művészileg értékes, környezetesztétikai szempontból igényes köztéri képzőművészeti alkotást állítasson fel a községben.

A tervezett mű helyének a Szent István park került kijelölésre, amely jelenleg rendezvénytérként szolgál, és a későbbiekben itt kívánunk megemlékezni az állami ünnepekről is. A park kialakítása 1999-ben kezdődött a tereprendezéssel, patakmeder kotrásával és, azóta próbáljuk folyamatosan fejleszteni. Az emlékmű megvalósítására már nyolc éve is készült terv, de a kivitelezésre akkor nem került sor.

2005. decemberében – felvettük a kapcsolatot a Képző- és Iparművészeti Lektorátussal és újból megkezdtük a szobor felállításának folyamatát. Javaslatukra meghívásos pályázat került kiírásra 2006. januárjában négy szobrászművész részvételével, amely eredménytelennek bizonyult. Képviselő-testületünk a beérkezett pályaművek között nem hirdetett győztest és újabb vázlattervek elkészítésére kért fel művészeket.

Hosszú egyeztetési folyamat után 2007. áprilisában önkormányzatunk Győrfi Lajos diplomás szobrászművésszel kötött írásbeli felhasználási szerződést a Szent Korona emlékmű kivitelezésére. A mű jelképrendszere jól értelmezhető, megformálása a természeti környezetbe és a mátrai tájba illeszkedik, megjelenésével és térképzésével megteremti az ünnepi alkalmakhoz a tér kellő ünnepélyességét. A kővel burkolt, lépcsővel, támfallal kiegészített palástformájú rendezvénytér a környék középkori vár építészetét szimbolizálja, melyből, mint egy régészeti lelet a magyarság kialakulásának szkíta, hun, avar és honfoglalás kori töredékei vannak természetes sziklákba faragva. E mondákból ismert csodaszarvas, táltos, griffes és turulos ábrázolások gondolata vezeti fel szemünket a központi formára, mely egy középkori templom hatását keltve, az égen kirajzolódva mutatja meg (Szent István királyunknak köszönhetően), hogy a “Szent Korona országa” lettünk, felajánlva az országot Szűz Mária oltalmába. A szobor és környezetének anyaga a térségre jellemző kisnánai bányában található andezit kőzet. A Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakvéleményében a tervet elfogadásra és megvalósításra javasolta.

A szobrászművész az andezit-sziklák megmunkálását május közepén kezdte meg, a talapzat építésének munkálatai, pedig június végén indultak. A kőburkolat elkészülte után a központi szikla július közepén került felállításra. A bronzöntők augusztus elején készítették el a szent koronát, így az augusztus 15-én a faragott sziklákkal együtt végső helyére kerülhetett.

Markaz község alapításának 675. évfordulóján a Szent István-napi Falunapon (2007. augusztus 20.) történt meg az emlékmű avatása, ahol a szabadtéri ünnepi mise után egész napos kulturális és sportrendezvények várták a falu lakóit és az idelátogató vendégeket.

Az emlékmű komplett megvalósításának költsége több mint bruttó 9 millió Ft-ba került. Önkormányzatunk saját forrásának kiegészítésére pályázni kíván az Oktatási és Kulturális Minisztérium köztéri képzőművészeti alkotások támogatására, amely sajnos 2007. évben még nem került kiírásra, így a betervezett 1-2 millió Ft-os pályázati forrással eddig nem számolhattunk. Költségvetésünket jelentősen megterhelték a konzultációs és bírálati díjak, továbbá a művészt illető felhasználási díj, ezért levélben kértük Dr. Hiller István kulturális miniszter urat, hogy lehetősége szerint a Szent Korona Emlékmű megvalósítását településünkön a miniszteri külön-keretből szíveskedjen anyagi támogatásban részesíteni.

Ezúton is köszönjük az emlékmű kivitelezésében nyújtott segítő munkáját a Mátrai Erőmű Zrt-nek, a kisnánai Tarnóca Kőbánya Kft-nek (andezit sziklák), a Balázs Trans Kft-nek (kőzúzalék), Hadobás Ferenc kőműves vállalkozónak (kőburkolat készítése), valamint Hegedűs István vállalkozásának (zászlórudak készítése).